FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व २०७९/०८० दोस्रो चौमासिक खर्च सार्वजनिक ७९-८० Friday, March 24, 2023 - 15:48 PDF icon खर्च सार्वजनिक.pdf
२०७९ कार्तिक देखि पौष महिनाको स्वत प्रकाशन ७९-८० Friday, November 18, 2022 - 10:52 PDF icon २०७९ कार्तिक देखि पौष महिनाको स्वत प्रकाशन.pdf
आ व २०७८-०७९ तस्रो चौमासिक तथा वार्षीक खर्च सार्वजनिक र प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० Sunday, September 11, 2022 - 09:51 PDF icon वार्षिक समिक्षा.pdf
२०७९ साउनदेखि असोज महिनाको स्वत प्रकाशन ७९-८० Tuesday, July 26, 2022 - 10:50 PDF icon २०७९ साउनदेखि असोज महिनाको स्वत प्रकाशन.pdf
आ व २०७८-०८९ दोस्रो चौमासिक खर्च सार्वजनिक ७८/७९ Tuesday, March 29, 2022 - 09:39 PDF icon दोस्रो चौमासिक खर्च सार्वजनिक.pdf
आ व २०७८-७९ प्रथम चौमासीक खर्च सार्वजनिक ७८/७९ Wednesday, December 1, 2021 - 09:37 PDF icon प्रथम चौमासिक खर्च सार्वजनिक.pdf
तेस्रो चौमासिक खर्च सार्वजनिक तथा प्रगति प्रतिवेदन २०७७-७८ ७७/७८ Friday, July 23, 2021 - 14:55 PDF icon तेस्रो चौमसिक खर्च सर्वजनिक.pdf
दोस्रो चौमासिक खर्च सार्वजनिक तथा प्रगति प्रतिवेदन २०७७-७८ ७७/७८ Monday, March 29, 2021 - 14:53 PDF icon दाेस्राे चाैमासिक खर्छ सर्वजनिक.pdf
प्रथम चौमासिक खर्च सार्वजनिक तथा प्रगति प्रतिवेदन २०७७-७८ ७७/७८ Tuesday, December 1, 2020 - 14:50 PDF icon प्रथम चाैमासिक खर्च सार्वजनिक.pdf
आ व ७६/७७ तेस्रो चौमासिक खर्च सार्वजनिक ७६/७७ Tuesday, August 4, 2020 - 14:34 PDF icon आ व ०७६ ०७७ तेस्रो चौमासिक खर्च.pdf

Pages