FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्मचारीहरुको कार्यविवरण २०७९-०८० ७९-८० 08/12/2024 - 10:06 PDF icon संरचनात्मक कार्यविवरण सबैसँग.pdf
वाल विकास सहजकर्ताको पाठ्यक्रम ८०/८१ 12/07/2023 - 14:19 PDF icon वाल विकास सहजकर्ताको पाठ्यक्रम -२०८०.pdf
कार्यालय सहायक पदको पाठ्यक्रम. ८०/८१ 12/07/2023 - 14:10 PDF icon कार्यालय सहायक पदको पाठ्यक्रम.pdf
कार्यालय सहयोगी पदको पाठ्यक्रम ८०/८१ 12/07/2023 - 14:09 PDF icon कार्यालय सहयोगी पदको पाठ्यक्रम.pdf
बार्षिक विकस योजना २०८०-०८१ ८०/८१ 08/01/2023 - 11:22 PDF icon रातो किताव २०८०-०८१.pdf
आर्थिक ऐन २०८०-०८१ ८०/८१ 07/30/2023 - 16:44 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
एकिकृत घुम्ति सिविर संचालन प्रतिवेदन ७९-८० 07/20/2023 - 15:11 PDF icon घुम्ति सिविर.pdf
वार्षीक समिक्षा प्रतिवेदन २०७८-०७९ ७९-८० 08/20/2022 - 15:21 PDF icon वार्षिक समिक्षा.pdf
मदाने गाउँपालिका आवधिक विकास योजना २०७८/०७९- २०८२/०८३ ७९-८० 01/26/2022 - 11:40 PDF icon मदाने गाउँपालिका आवधिक विकास योजना २०७८०७९- २०८२०८३.pdf
गाउँसभा २०७८/०७९ ७७/७८ 11/24/2021 - 08:25 PDF icon गाउँसभा २०७७-७८ असार ११.pdf

Pages