FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
शालिकराम पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत srpanthee93@gmail.com ९८५७०४९०४९
हुम बहादुर थापा अधिकृत सातौ कृषि शाखा ९८४४७५२३५६
ऋषिराम पोख्रेल सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा ९८५७०६७५०९
डिल्लीराज भट्टराई अधिकृत छैठौ सामाजिक विकास शाखा ९८६९०३७८८९
तीर्थराज पन्थी स्वास्थ स‌‌‍ंयोजक ९८४७०६१८२६
सुशिल पोखरेल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत Information and Technology sush.pokhrel@gmail.com ९८६५५९६६६५
कुल चन्द्र भुसाल अधिकृत छैठौ योजना साखा kulchandrabhusal1@gmail.com ९८४०७१४६५७
नारायण प्रसाद पन्थी शिक्षा अधिकृत madaneedu078@gmail.com ९८६०२९३१७४
रमिता के. सी रोजगार संयोजक ramitakc44@gmail.com ९८६७०२८८५४
ठगुराम भट्टराई खरिदार प्रशासन सचिव वार्ड नं २ ९८६७७७८४०६
विष्णु चन्द कम्प्युटर अपरेटर bishnu.npl10@gmail.com ९८४७३१०७९०
लालु घर्ति मगर अ. सव. ईन्जिनियर ९८४७१६३५२९
सुशिल घिमिरे उद्यम विकास सहजकर्ता उद्यम विकास ९८६८८४०२३६
पदम पौडेल सहायक पाचौ आ. ले. प. padampoudel2017@gmail.com ९८४७५५३१८३
बिष्णु प्रसाद भुसाल सहायक चौथो सचिव वडा न. ४ bhusalbishnu23@gmail.com ९८६७७८५६४३
वीर बहादुर ओली सहायक चौथो सचिव वडा न. ५ ९८६३७८७१५७
तीर्थराज पन्थी सव इन्जिनियर प्राविधिक t83panthi@gmail.com ९८४७३२८०४९
विष्णु कुँवर सहायक चौथो महिला विकास ९८६९५३९६९९
वसन्त भुसाल वसन्त भुसाल basantabhusal14@gmail.com ९८४७३०१९१४
तारा भट्टराई साहायक पाँचौ लेखा tarabhattrai2050@gmail.com ९८६७०४१२४८
सिर्जना सेन फिल्ड सहायक पन्जिकरण sirzuxetri3@gmail.com 9844732606
बसन्त बहादुर कुँवर खा पा स टे प्राविधिक शाखा kunwarbasanta631@gmail.com 9857067675
लक्ष्मण पोख्रेल M.I.S. अपेरेटर पन्जिकरण laxmanpokhrel182@gmail.com ९८४७१५९९६६
दीपक के. सी. सव इन्जिनियर प्राविधिक dipakkc484@gmail.com ९८६९९२९५४३
भिम ब. हितान चालक ९८६७३५७६५१
फर्स बहादुर घर्ति कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४३१९००१७
बाबुराम पन्थी कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८६७७११९०५
देव बहादुर बिष्ट कार्यालय सहयोगी प्रशासन - ९८४७३५९२१६