FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रुद्र बहादुर पछाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत rudrapachhai@gmail.com ९८५७०४९०४९
हुम बहादुर थापा अधिकृत सातौ कृषि शाखा ९८४४७५२३५६
ऋषिराम पोख्रेल सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा ९८५७०६७५०९
डिल्लीराज भट्टराई अधिकृत छैठौ सामाजिक विकास शाखा ९८६९०३७८८९
तीर्थराज पन्थी स्वास्थ स‌‌‍ंयोजक ९८४७०६१८२६
हिमकान्त आचार्य लेखा अधिकृत लेखा himkantacharya123@gmail.com 9857049050
दिलिप भट्टराई इन्जिनियर प्राविधिक dilipbhattarai101@gmail.com ९८६७२१९६२१
हरिहर वेल्वासे शिक्षा अधिकृत शिक्षा ९८६७३५१३०३
सुशिल पोखरेल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत Information and Technology sush.pokhrel@gmail.com ९८६५५९६६६५
कुल चन्द्र भुसाल अधिकृत छैठौ योजना साखा kulchandrabhusal1@gmail.com ९८४०७१४६५७
रमिता के. सी रोजगार संयोजक ramitakc44@gmail.com ९८६७०२८८५४
नरेन्द्र कुमार हमाल खरिदार प्रशासन सचिव वार्ड नं 1 ९८४७४४१६२७
ठगुराम भट्टराई खरिदार प्रशासन सचिव वार्ड नं २ ९८६७७७८४०६
सुरेश जी. सी. साहायक पाँचौ सचिव वडा न. ७ ९८४०४५७१६२
लालु घर्ति मगर अ. सव. ईन्जिनियर ९८४७१६३५२९
रमेश ज्ञवाली पशु प्रविधिक ९८४७२३०८०२
ई. प्रकाश थापा सव इन्जिनियर प्राविधिक er.thapa@gmail.com ९८४७५९१४४९
रुक बहादुर घर्ति अ. सव. ईन्जिनियर प्राविधिक ९८४७०७२६७६
विरेन्द्र गौतम प्राविधिक सहायक शिक्षा ९८६७०३३९६७
विष्णु चन्द कम्प्युटर अपरेटर bishnu.npl10@gmail.com ९८४७३१०७९०
जीत कुमारी ढेगा साहायक पाँचौ सचिव वडा न. ६ jitu.palpali4@gmail.com ९८६७०४१७६५
रेशम एम. सी. अ. सव. ईन्जिनियर प्राविधिक ९८६७१८७२०४
सिर्जना सेन फिल्ड सहायक पन्जिकरण sirzuxetri3@gmail.com 9844732606
पदम पौडेल सहायक पाचौ आ. ले. प. padampoudel2017@gmail.com ९८४७५५३१८३
तीर्थराज पन्थी सव इन्जिनियर प्राविधिक t83panthi@gmail.com ९८४७३२८०४९
बिष्णु प्रसाद भुसाल सहायक चौथो सचिव वडा न. ४ bhusalbishnu23@gmail.com ९८६७७८५६४३
निर्मला अर्याल सहायक चौथो सचिव वडा न. ३ niruaryal17@gmail.com ९८४४७९९३४१
वीर बहादुर ओली सहायक चौथो सचिव वडा न. ५ ९८६३७८७१५७
विष्णु कुँवर सहायक चौथो महिला विकास ९८६९५३९६९९
तारा भट्टराई साहायक पाँचौ लेखा tarabhattrai2050@gmail.com ९८६७०४१२४८
विशाल के. सी. अ. सव. ईन्जिनियर प्राविधिक ९८४७८४४३५२
भिम ब. हितान चालक ९८६७३५७६५१
लक्ष्मण पोख्रेल M.I.S. अपेरेटर पन्जिकरण laxmanpokhrel182@gmail.com ९८४७१५९९६६
विरवल सेन कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८६४२२३३८७
फर्स बहादुर घर्ति कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४३१९००१७

Pages