FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कोरोना जोखिम भत्ता ७६/७७ 06/24/2020 - 13:06 PDF icon कोरोना जोखिम भत्ता २०७७.pdf
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड ७६/७७ 06/09/2020 - 15:22 PDF icon सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड एवम् नक्शापास कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/10/2020 - 14:34 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड एवम् नक्शापास कार्यविधि २०७६.pdf
सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 03/09/2020 - 17:02 PDF icon ३१ सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन ७६/७७ 03/05/2020 - 13:58 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन (1).pdf
मदाने गाउँपालिका टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७. ७६/७७ 10/11/2019 - 14:11 PDF icon मदाने गाउँपालिका टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि ७६/७७ 10/02/2019 - 16:32 PDF icon ३. . कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि.pdf
गाइ भैसी तथा बाख्रा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ७६/७७ 10/02/2019 - 16:25 PDF icon २.. गाइ भैसी तथा बाख्रा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ ७६/७७ 10/02/2019 - 16:23 PDF icon १. . महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली ७५/७६ 09/18/2019 - 13:53 PDF icon १०.. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf

Pages