FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वैच्छिक शिक्षक अवकास प्रोत्साहन कोष कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/07/2023 - 14:20 PDF icon ५०. स्वैच्छिक शिक्षक अवकास प्रोत्साहन कोष कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ ७९-८० 06/20/2023 - 14:04 PDF icon ८ गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९.pdf
मदाने गाउँपालिकाको लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८. ७८/७९ 01/05/2023 - 15:00 PDF icon ३८ मदाने गाउँपालिकाको लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
मदाने गाउँपालिका योजना तथा सुशासन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८. ७८/७९ 01/05/2023 - 14:59 PDF icon ३७ मदाने गाउँपालिका योजना तथा सुशासन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
मदाने गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/05/2023 - 14:58 PDF icon ३६ मदाने गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८. ७८/७९ 01/05/2023 - 14:46 PDF icon ३५ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८.pdf
मदाने गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/05/2023 - 14:45 PDF icon ३४ मदाने गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
विद्यालयमा अनुदान वितरण कार्यविधि,२०७९. ७९-८० 07/05/2022 - 15:09 PDF icon ४६ विद्यालयमा अनुदान वितरण कार्यविधि,२०७९.pdf
मदाने गाउँपालिका गाउँपालिकाको विद्युत महसुल छुट दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९. ७८/७९ 07/05/2022 - 15:07 PDF icon ४४ मदाने गाउँपालिका गाउँपालिकाको विद्युत महसुल छुट दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापडण्ड ७८/७९ 06/13/2022 - 13:53 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०७९.pdf

Pages