FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि ७६/७७ 10/02/2019 - 16:32 PDF icon ३. . कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि.pdf
गाइ भैसी तथा बाख्रा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ७६/७७ 10/02/2019 - 16:25 PDF icon २.. गाइ भैसी तथा बाख्रा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ ७६/७७ 10/02/2019 - 16:23 PDF icon १. . महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
मदाने गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 12/25/2018 - 15:55 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ Final.pdf
मदाने गाउँपालिका बजार अनुगमन प्रस्तावना ७५/७६ 12/25/2018 - 15:38 PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना Final.pdf
मदाने गाउँपालिका सहकारी ऐन ७५/७६ 12/25/2018 - 15:36 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन Final.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून ७५/७६ 11/22/2018 - 12:55 PDF icon १२. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ Final.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 12:51 PDF icon १०. गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७५ Final.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली ७५/७६ 11/22/2018 - 12:47 PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ Final.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 11/22/2018 - 12:43 PDF icon ३. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ Final.pdf

Pages