FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि अधिकृत पदको आवेदनको लागी आवेदन फारमको ढााँचा ८०/८१ 11/02/2023 - 10:56 PDF icon अनुसुचि 3.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फारम ७९-८० 03/13/2023 - 10:41 PDF icon बेरोजगार-दर्ता-फाराम.pdf
मृत्यु दर्ता को नमुना प्रमाण पत्र ७५/७६ 01/22/2019 - 13:21 PDF icon मृत्युदर्ताको प्रमाण पत्र sample.pdf
जन्म दर्ता को नमुना प्रमाण पत्र ७५/७६ 01/22/2019 - 13:20 PDF icon जन्मदर्ता प्रमाण पत्र sample.pdf
बसाईसराई दर्त प्रमाण पत्र sample ७५/७६ 12/20/2018 - 14:23 PDF icon बसाईसराई दर्ता प्रमाण पत्र sample.pdf
सम्बन्धविछेद प्रमाण पत्र sample ७५/७६ 12/20/2018 - 14:22 PDF icon सम्बन्ध विछेद प्रमाण पत्र.pdf
विवाहदर्ता प्रमाण पत्र sample ७५/७६ 12/20/2018 - 14:20 PDF icon बिबाहदर्ता प्रमाण पत्र sample.pdf
खर्च सार्वजनिक फारम ७४/७५ 03/26/2018 - 17:50 PDF icon kharcha sarbajanik faram (1).pdf
सार्वजनिक परिक्षण फारम ७४/७५ 03/26/2018 - 17:33 PDF icon सार्बजनिक परिक्षण फारम.pdf
जाँचपास तथा फरफारक फारम ७४/७५ 03/26/2018 - 17:26 PDF icon jachpas tatha farfarak (1).pdf