FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सुरेस भण्डारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत sureshbhandari063@gmail.com ९८५७०४९०४९
हुम बहादुर थापा अधिकृत सातौ कृषि शाखा ९८४४७५२३५६
ऋषिराम पोख्रेल सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा ९८५७०६६३६६
हिमकान्त आचार्य लेखा अधिकृत लेखा himkantacharya123@gmail.com 9847129088
दिलिप भट्टराई इन्जिनियर प्राविधिक dilipbhattarai101@gmail.com ९८६७२१९६२१
सुशिल पोखरेल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत Information and Technology sush.pokhrel@gmail.com ९८६५५९६६६५
कुल चन्द्र भुसाल अधिकृत छैठौ योजना साखा kulchandrabhusal1@gmail.com ९८४०७१४६५७
सुरेश जी. सी. साहायक पाँचौ सचिव वडा न. ७ ९८४०४५७१६२
डिल्लीराज भट्टराई अधिकृत छैठौ सामाजिक विकास शाखा ९८६९०३७८८९
रमिता के. सी रोजगार संयोजक ramitakc44@gmail.com ९८६७०२८८५४
नरेन्द्र कुमार हमाल खरिदार प्रशासन सचिव वार्ड नं 1 ९८४७४४१६२७
ठगुराम भट्टराई खरिदार प्रशासन सचिव वार्ड नं २ ९८६७७७८४०६
हरिहर वेल्वासे शिक्षा अधिकृत शिक्षा ९८६७३५१३०३
ई. प्रकाश थापा सव इन्जिनियर प्राविधिक er.thapa@gmail.com ९८४७५९१४४९
रुक बहादुर घर्ति अ. सव. ईन्जिनियर प्राविधिक ९८४७०७२६७६
विरेन्द्र गौतम प्राविधिक सहायक शिक्षा ९८६७०३३९६७
विष्णु चन्द कम्प्युटर अपरेटर bishnu.npl10@gmail.com ९८४७३१०७९०
तारा भट्टराई साहायक पाँचौ लेखा tarabhattrai2050@gmail.com ९८६७०४१२४८
विशाल के. सी. अ. सव. ईन्जिनियर प्राविधिक ९८४७८४४३५२
जीत कुमारी ढेगा साहायक पाँचौ सचिव वडा न. ६ jitu.palpali4@gmail.com ९८६७०४१७६५
रेशम एम. सी. अ. सव. ईन्जिनियर प्राविधिक ९८६७१८७२०४
सिर्जना सेन फिल्ड सहायक पन्जिकरण sirzuxetri3@gmail.com 9844732606
पदम पौडेल सहायक पाचौ आ. ले. प. padampoudel2017@gmail.com ९८४७५५३१८३
तीर्थराज पन्थी सव इन्जिनियर प्राविधिक t83panthi@gmail.com ९८४७३२८०४९
बिष्णु प्रसाद भुसाल सहायक चौथो सचिव वडा न. ४ bhusalbishnu23@gmail.com ९८६७७८५६४३
निर्मला अर्याल सहायक चौथो सचिव वडा न. ३ niruaryal17@gmail.com ९८४४७९९३४१
वीर बहादुर ओली सहायक चौथो सचिव वडा न. ५ ९८६३७८७१५७
विष्णु कुँवर सहायक चौथो महिला विकास ९८६९५३९६९९
भिम ब. हितान चालक ९८६७३५७६५१
लक्ष्मण पोख्रेल M.I.S. अपेरेटर पन्जिकरण laxmanpokhrel182@gmail.com ९८४७१५९९६६
विरवल सेन कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८६४२२३३८७
फर्स बहादुर घर्ति कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४३१९००१७
बाबुराम पन्थी कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८६७७११९०५
देव बहादुर बिष्ट कार्यालय सहयोगी प्रशासन - ९८४७३५९२१६